Wolfdog Health Info

 Verzoek aan alle eigenaren van op DM geteste TsW’s die ouder zijn dan 12 jaar!

Wereldwijd wordt nog steeds onderzoek gedaan naar DM omdat er nog veel onbekend is waardoor het precies ontstaat en hoe het te voorkomen of te genezen is. Uiteraard is er een nauwe relatie tussen het voorkomen van het gemuteerde gen en het krijgen van fysieke problemen.

Maar een van de nog steeds onbekende zaken is waarom niet alle DM/DM geteste honden (homozygoot) DM symptomen ontwikkelen. En waarom sommige honden met testuitslag N/DM (dragers/heterozygoot) en (heel incidenteel) testuitslag N/N (vrij) wel op oudere leeftijd DM symptomen krijgen.

En dit laatste is een van de al de DM facetten die de universiteit van Bern ook onderzoekt.
De universiteit is geïnteresseerd in alle informatie over de gezondheidsstatus van oudere (12+) op DM geteste honden ongeacht of het test resultaat DM/DM of DM/N of N/N is.

Het kost je maar een paar minuten om de info over je hand te sturen, maar je informatie kan erg belangrijk zijn voor het onderzoek!

Zij hebben slechts 8 vragen over de gezondheid van je oudere hond van 12 +:

  1.  Wat is de DM test uitslag van je hond
  2. Kreeg de hond na 12 jaar wel of geen fysieke DM symptomen
  3. Op welke leeftijd vertoonde de hond de eerste fysieke DM symptomen als hij DM/DM uitslag heeft? En de zelfde vraag voor honden met testuitslag DM/N of N/N
  4. Welke symptomen zag je als eerste:  instabiliteit van de voorhand, op de tap naar beneden gaan, struikelen in de voorhand of alles in de achterhand
  5. Problemen met ademhaling: normaal, snurken of reutelen
  6. Mentaal: normaal of dement
  7. Neus capaciteit: normaal, korte tijd of duurt het wat langer
  8. Heeft de hond problemen met de maag: veel gras eten, schoonmaken van de keel

 Wanneer je een oudere TsW met fysieke DM symptomen hebt, stellen ze het ook heel erg op prijs als je een foto en filmpjes van het gangwerk van je hond wil sturen

Je kunt al je info sturen naar: elisabeth.dietschi@vetsuisse.unibe.ch  
Met als onderwerp: Health status 12+ CsW

Meer ondersteuning van dit DM research project:

Veel TsW eigenaren hebben in het verleden een EDTA bloedmonster van hun hond naar de universiteit van Bern gestuurd. Wanneer je ook mee wil werken aan dit erg belangrijke onderzoek, kun je een EDTA bloedmonster van je hond sturen . Wanneer je toch naar de dierenarts gaat voor vaccinaties, kun je gelijk vragen om wat bloed af te nemen!

HIER kun je het bloedafname formulier downloaden om in te vullen. Op het formulier staat ook het adres waar je het formulier en het EDTA via gewone post heen kunt sturen.