Wolfdog Health Info

  Hypofysaire Dwerggroei en de DNA test

Wat is Hypofysaire Dwerggroei:
Dwerggroei is een ernstige ongeneeslijke genetische afwijking die je geen enkele hond toewenst. Een dwerg heeft een slecht ontwikkelde hypofyse, waardoor bepaalde hormonen (zoals bv groeihormoon) weinig of niet geproduceerd worden. Doordat ook het schildklier stimulerend hormoon te weinig geproduceerd wordt hebben zij ook een traag werkende schildklier. Behalve dat deze honden klein blijven, hebben veel van hen last van diverse  bijkomende afwijkingen als ze niet dagelijks de juiste medicatie krijgen. (b.v volledige kaalheid, jeuk, bacteriele huidontstekingen, niet goed functionerende lever en nieren, ontwikkelings stoornis van de nekwervels, gebitsproblemen, stofwisselings problemen, sloom/traag gedrag, abnormale bloedvaten)

Csw dwerg en normale nestgenoot

Herkenning en aanwezigheid van Hypofysaire Dwerggroei in een nest:
Niet altijd wordt deze vorm van dwerggroei door een fokker herkend! Veel dwergen sterven al in de baarmoeder of worden dood geboren. Daarnaast overlijdt meer dan 90% van de levend geboren dwergen in de eerste week. Enigszins in groei achterblijvende pups worden door een fokker ook vaak niet als dwergjes herkend. Vaak ziet men pas na een week of 4 (of nog later) dat een pup een afwijkend is van de anderen.

Binnen de rassen Duitse herder, Witte herder, Karelische Berenhond, Saarlooswolfhond en de Tsjechoslowaakse wolfhond komt in ieder geval Hypofysaire Dwerggroei voor.
Indien slechts 1 procent van de honden dwerg is binnen een populatie, zal 18 procent van de populatie drager van deze gen mutatie zijn. Binnen de rassen waar de test al eerder gevalideerd was, bleek het aantal dragers (en de verspreiding binnen de populatie) dan ook groter dan dat men verwacht had. 

                                 SWH Dwerg en nestgenoten op dag 1 en 1,2 en 3 weken oud

De genetische test:
De veterinaire universiteit van Utrecht heeft na jarenlang onderzoek in 2008 de gen mutatie gevonden die verantwoordelijk is voor hypofysaire dwerggroei. Zij hebben vervolgens een genetische test ontwikkeld, die op basis van DNA de mutatie voor Hypofysaire Dwerggroei kan vaststellen. Deze test is gevalideerd voor de volgende rassen: Duitse herder, Witte herder, Karelische Berenhond, Saarlooswolfhond en Tsjechoslowaakse Wolfhond.
Binnen deze rassen hoeven dus ook geen dwergen meer geboren te worden!

Een hond kan als test uitslag krijgen:

 • Vrij (Deze hond draagt de gen mutatie niet bij zich)
 • Drager (deze hond draagt de mutatie wel bij zich maar is zelf geen dwerg)
 • Lijder (Deze hond is een dwerg)

De TsW en Hypofysaire Dwerggroei:
Helaas zijn binnen het TsW ras ook meerdere dwergen (uit verschillende lijnen) bekend.  
Maar om te voorkomen dat er ooit nog dwergen geboren worden hoeft men alleen maar alle CsW’s die als fokdier gebruikt worden te testen!
Door middel van de DNA test kan men vaststellen of een hond drager is van het gemuteerde gen.
Men hoeft alleen maar geen Drager x Drager (van dit gemuteerde gen) meer te kruisen!
Met Dragers kan gewoon gefokt worden in combinatie met Vrije honden!
Er hoeven dus ook geen honden uitgesloten te worden voor de fokkerij als zij Drager zijn!

Dragers van deze gen mutatie zijn ook niet "ziek" en kunnen juist in ander opzichten weer van groot belang zijn voor de genenpoule binnen een ras!
 

 

 

 TsW dwerg Yazhi met gewone nestgenoot

 

 

 


Hoe een eigenaar zijn TsW op hypofysaire Dwerggroei kan laten testen:
O
mdat niet alle dierenartsen op de hoogte zijn van de test, kan het handig zijn om hen ook een kopie te geven van het artikel van dr. H. Kooistra en drs. A. Voorbij: Hypofysaire dwerggroei bij de Duitse herdershond en de Saarlooswolfhond  -Beschikbaarheid van een genetische test-   Klik
hier om dit  artikel te downloaden

In het hoofdstuk Dwerggroei test is nadere informatie te vinden over de verschillende test mogelijkheden

 

  


Stand van zaken rond de  TsW en Hypofysaire Dwerggroei

In Nederland is in het fokreglement van de NVTW (rasvereniging voor Tsjechoslowaakse Wolfhonden) opgenomen dat alle fokdieren o.a. op Hypofysaire Dwerggroei getest moeten zijn. In Nederland werden de afgelopen jaren dan ook geen TsW pups met deze vorm van Dwerggroei meer geboren!  Inmiddels is men ook in diverse andere landen begonnen met testen op deze genetische afwijking. Hopenlijk worden er binnenkort dus nergens meer TsW pups met hypofysaire dwerggroei geboren!
Want iedere fokker van TsW's kan voor een dekking de beide ouderdieren laten testen! :)

NB
Door de beschikbaarheid van de dwerggroei test is het niet nodig dat er nog langer TsW dwergen geboren worden. Daarom werk ik ook niet meer mee aan het naar Nederland halen van TsW's met Hypofysaire Dwerggroei voor adoptie uit andere Europese landen.

Over research rond Hypofysaire Dwerggroei
De faculteit diergeneeskunde van de universiteit Utrecht doet nog steeds wetenschappelijk onderzoek naar Hypofysaire Dwerggroei. Daarom behandelen zij ook een aantal dwergen van verschillende rassen. Nog niet zo lang geleden zag men bij een aantal honden met deze vorm van dwerggroei neurologsche problemen. Na het maken van MRI/CT/Röntgen ontdekte men dat hypofysaire dwerggroei soms ook effect heeft op de ontwikkeling van de nekwervels. Een zeer instabiele nekwervel kan zorgen voor ingeklemd ruggenmerg en in ernstiger gevallen ook voor druk op de kleine hersenen. (om deze redenen werd al een jonge TsW van 8 mnd. geëuthanaseerd)

Oproep aan eigenaren van TsW's  met Hypofysaire Dwerggroei met neurologische problemen
Wanneer u een hond heeft met Hypofysaire Dwerggroei met een of meer van onderstaande symptomen verzoeken wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen!
contact
De naam en afstamming van de hond zijn totaal NIET belangrijk en zullen zeker niet openbaar gemaakt worden. Het gaat alleen om het onderzoek van deze neurologische problemen.
Mogelijke Symptomen: 

 • Kop in de nek leggen
 • Voorpoten overdreven optillen
 • Niet rechtuit kunnen lopen
 • Voorpoten kruisen
 • Vallen
 • Moeilijk overeind kunnen komen
 • Onhandig gedrag
 • Onvoldoende herstellen bij klinische test (door neuroloog)
 • Atactische reacties

De universiteit heeft ook nog steeds hypofyses van dwergen nodig:
Op basis van hypofyses van honden met hypofysaire Dwerggroei kan men onderzoeken wat er precies misgaat in het ontwikkelingsproces. Het onderzoek van hypofyses kan ook van groot belang zijn voor dieren in de toekomst.
Daarom verzoekt de universiteit alle eigenaren van honden met hypofysaire dwerggroei om mee te werken aan dit onderzoek.
Dus wanneer je dewerg ziek is en je de trieste beslissing van euthanaseren overweegt, neem dan s.v.p.
contact  op!
Dan kunnen we de mogelijkheden bespreken van het euthanaseren in Utrecht. Want in dat geval kan een dwerg ook nog van groot belang zijn voor andere dwergen in de toekomst! 

 

 

 

 

 

 

Binnen de Duitse Herder wereld is het helaas nog steeds niet gebruikelijk om fokdieren op hypofysaire dwerggroei te testen. Daarom worden er wereldwijd helaas nog steeds veel DH's met deze vorm van dwerggroei geboren. (zie o.a. deze FB pagina)
Daarom onderstaand nog wat info voor fokkers en eigenaren van honden met hypofysaire Dwerggroei

 

Wanneer er een dwerg geboren is kan een eigenaar fokker denken over een aantal opties

 • De dwerg zelf houden zonder behandeling (Maar de meeste dwergen zullen op termijn aan diverse aandoeningen gaan lijden en overlijden)
 • De dwerg zelf houden met behandeling
 • De dwerg laten euthanaseren op het moment dat hij erg ziek wordt
 • De dwerg laten euthanaseren op de universiteit van Utrecht 

Globale prognose voor dwergen zonder behandeling
De meeste dwergen zullen zonder behandeling niet ouder dan ongeveer 4 jaar oud worden. Maar er zijn hier in enorme individuele verschillen. Hun levensverwachting hangt ook af van in hoeverre de nieren van een dwerg ontwikkeld zijn. Sommige dwergen produceren ook nog een beetje eigen GH waardoor de nieren wel nog wat ontwikkelen. Er is zelfs een dwerg bekend die zonder behandeling 10 jaar werd omdat zijn nieren functioneerden. Maar vaak hebben deze honden dan wel last van kaalheid en huidproblemen. Maar omdat het een combinatie is van vele factoren, kan eigenlijk kan niemand voorspellen hoe oud een individuele dwerg zal worden.

Medicatie voor een dwerg

Een afwijking aan de ontwikkeling van de hypofyse kan leiden tot een tekort aan verschillende hormonen zoals: GH, TSH, PRL, FSH, LH, ACTH. Door onderzoek weet de faculteit diergeneeskunde in Utrecht dat het geven van een combinatie van schildklierhormoon en pGH (= varkens groei hormoon) goede resultaten geeft voor het opgroeien van een dwerg pup. Door het geven van pGH worden de nieren gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Het geven van pGH na het eerste jaar heeft geen effect meer op het ontwikkelen van de nieren.  Daarom heeft de universiteit er voor gekozen om alleen bij jonge dwergpups een behandeling met pGH en schildklierhormoon te starten.

 

Wanneer u  nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen: info@wolfdog-healthinfo.org