Wolfdog Health Info

 Testen op Degeneratieve Myelopatie

Er zijn verschillende labs die de DNA test voor Degeneratieve Myelopatie aanbieden. In de praktijk is inmiddels gebleken dat de testuitslagen het meest betrouwbaar zijn, wanneer de test werd uitgevoerd op basis van door een dierenarts afgenomen EDTA bloed!

van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL)

Dit lab biedt ook de mogelijkheid om op een rapport te vermelden of een monstername met een getuige is
uitgevoerd. Dit noemen we Verklaring Getuige Monstername. De getuige, tijdens de monstername, verklaart dat de gegevens van het monster overeenstemmen met de gegevens genoteerd op inzendformulier met de Verklaring Getuige.

Werkwijze:

 1. Download het bloedafname inzendformulier DM test en print dit uit
 2. Download het formulier Verklaring Getuige Monstername
 3. Vul uw eigen gegevens en die van de hond zo volledig mogelijk in, kruis de gewenste analyse aan en onderteken het formulier
 4. Neem de 2 formulieren en een kopie van de stamboom mee naar de dierenarts
 5. De dierenarts verifieert de identiteit van de hond (checkt de chip), neemt 2 ml EDTA af, vult het getuige formulier in en ondertekent het formulier
 6. De 2 formulieren en het EDTA bloedmonster worden naar het op het formulier vermelde adres gezonden
 7. Na het testen ontvangt u de uitslag van de test(en) en factuur per post

Kosten €  39,50  ex BTW

Combinatie pakket DNA testen (inclusief Degeneratieve Myelopatie)

Het van Haeringen lab biedt ook een combinatie pakket voorDNA testen aan. Hierdoor is het mogelijk om op basis van een ingezonden monster tegelijkertijd voor Degeneratieve Myelopatie , Hypofysaire Dwerggroei en een aantal andere erfelijke ziekten te laten testen. Meer info over de Combibreed test voor rasgroep 1 is HIER te vinden
Werkwijze:

 1. Download het bloedafname inzendformulier Combibreed test en print dit uit
 2. Download het formulier verklaring getuige monstername
 3. Vul uw eigen gegevens en die van de hond zo volledig mogelijk in, kruis de gewenste analyse aan en onderteken het formulier
 4. Neem de 2 formulieren en een kopie van de stamboom mee naar de dierenarts
 5. De dierenarts verifieert de identiteit van de hond (checkt de chip), neemt 2 ml EDTA af, vult het getuige formulier in en ondertekent het formulier
 6. De 2 formulieren en het EDTA bloedmonster worden naar het op het formulier vermelde adres gezonden
 7. Na het testen ontvangt u de uitslag van de test(en) en factuur per post

Kosten € 55,- ex BTW

NB Het van Haeringen lab biedt ook de mogelijkheid om te testen op basis van swabs. Zij voeren de test echter alleen uit  op de door hen geleverde swabs. Zie voor meer info hun site 

Laboklin DE
Werkwijze:

 1. Download het bloedafname formulier en print dit uit
 2. Vul uw eigen gegevens en die van de hond zo volledig mogelijk in en onderteken het
 3. Neem het formulier en een kopie van de stamboom mee naar de dierenarts
 4. De dierenarts verifieert de identiteit van de hond (checkt de chip), neemt 2 ml EDTA af, vult het formulier in en ondertekent het formulier
 5. Het formulier en het EDTA bloedmonster worden naar het op het formulier vermelde adres gezonden
 6. Na het testen ontvangt u de uitslag van de test en factuur per post

Kosten: € 56,10 ex BTW