Wolfdog Health Info

 Degeneratieve Myelopathie  (DM)

 Wat is DM
Degeneratieve Myelopathie (DM) is een progressieve ziekte waarbij de hond als hij ouder wordt steeds meer verlamd kan raken aan de achterhand. DM komt bij veel rassen en ook bij rasloze honden voor.  De eerste verschijnselen zijn te merken aan het bewegingsapparaat; de hond begint te "slepen" met een achtervoet. Later breidt de verlamming uit, wordt de hond incontinent, en uiteindelijk gaan ook vitale organen uitvallen.

 Omdat deze ziekte zich vaak pas openbaart naar mate een hond ouder wordt, wordt DM vaak niet onderkend door de DA of de eigenaar. Daarom werden er in het verleden vaak verschillende diagnoses gesteld, wanneer oudere honden aan de achterhand verlamd raakten.  Maar tegenwoordig weet men dat achterhand verlamming vaak veroorzaakt wordt door de erfelijke ziekte DM, die uitval van zenuwen vanuit het ruggenmerg veroorzaakt.

(In het ruggenmerg liggen de zenuwbanen die de spieren aansturen. Die zenuwen liggen samen in de "witte stof". Deze witte stof wordt aangetast en de isolatie (myeline) van de zenuwen verdwijnt. Hierdoor sterven de zenuwen af, waardoor de aansturing van de spieren steeds minder wordt)

Kan de ziekte behandeld worden
Tot op heden is er helaas geen behandeling tegen deze ziekte mogelijk. Sommige eigenaren hebben de ervaring dat de voortschrjding van de ziekte  soms wel enigzins kan worden vertraagd door het trainen van de spieren van de achterhand door middel van zwemmen en wandelen (of
hydrotherapie).

Hoe ziet een hond met fysieke DM verschijnselen er uit

 

 

Een voorbeeld van een filmpje van een Tsjechoslowaakse Wolfhond met DM: link
Wanneer de hond niet meer gewoon lopen kan, kiezen mensen er soms voor een brace te gaan gebruiken:
LINK
Daarnaast zijn er ook rolstoelen voor honden met een verlamde achterhand:
LINK

 

 

De DM test
Er is een test ontwikkeld waarbij vastgesteld kan worden of een hond Lijder (= lijder aan deze afwijking= DM/DM), Drager (= draagt de mutatie bij zich= N/DM) of Vrij van deze mutatie is.(N/N)
In diverse landen zijn initiatieven genomen om TsW's op DM te testen om inzicht te krijgen hoe DM in de populatie verspreid zit.

Hoe een eigenaar een TsW op DM kan laten testen

In het hoofdstuk DM test zijn de verschillende test mogelijkheden te vinden

DM en het TsW ras:

Van het totale TsW bestand is nog slechts een laag percentage getest op DM. Er zijn op dit moment veel honden waarmee gefokt wordt nog niet getest op DM. Maar dit betekent dus niet dat er geen DM in deze lijnen voorkomt!
DM is een "oude ziekte" die in veel rassen maar ook bij rasloze honden voorkomt. Waarschijnlijk ontstond DM bij de TsW ook al in vroege lijnen in de landen van origine en zijn er nog veel meer TsW's Drager of Lijder, dan degenen die nu bekend zijn.

Niet elke hond die als Lijder (DM/DM) getest is, krijgt ook fysieke klachten. Maar de meeste honden in populaties die fysieke klachten ontwikkelden bleken allemaal DM/DM getest te zijn. Er zijn ook enkele gevallen bekend van Dragers (N/DM) die fysieke problemen kregen, maar deze honden ontwikkelden de klachten veel later dan DM/DM honden. Waarschijnlijk wordt door een combinatie van factoren bepaald of een hond ook fysieke klachten krijgt.

DM en fokken

DM vererft autosomaal recessief  Dit betekent: 

DM Geteste ouderdieren

Nakomelingen

Vrij (N/N) x Vrij (N/N)

100 % Vrij (N/N)

Vrij (N/N) x Drager (N/DM)

50% Vrij (N/N) en 50% Drager (N/DM)

Vrij (N/N) x Lijder (DM/DM)

100 % Drager (N/DM)

 Drager (N/DM) x Drager (N/DM)

25 % Vrij (N/N), 25% Lijder (DM/DM), 50% Drager (N/DM)

Drager (N/DM) x Lijder (DM/DM)

50 % Drager (N/DM) 50 % Lijder (DM/DM)

Lijder (DM/DM) x Lijder (DM/DM)

100% Lijder (DM/DM)

Momenteel doen diverse verhalen de ronde dat er uit 2 Vrij geteste ouderdieren N/DM of DM/DM pups geboren werden. Gezien de huidige wetenschappelijke inzichten over de vererving van DM is dit niet mogelijk.
Daarom zou het zeer zinvol zijn als: fokkers die dit overkwam, bij een gecertificeerde dierenarts bloed af laten nemen van beide ouderdieren en de betreffende nakomelingen (waarbij de dierenarts de identiteit van al deze honden bevestigt op basis van chip controle). En dat deze bloedmonsters door deze dierenarts naar een specifiek DM research lab gestuurd worden. (zoals bijvoorbeeld het research lab van de universiteit van Bern; zie de info onder aan deze pagina)

Het fokken van rashonden is een gesloten systeem 

  • Hoe homzygoter een ras is: hoe meer genetische afwijkingen, meer gedragsproblemen, minder weerstand, minder goede prestaties, minder vitaliteit, meer geboorte sterfte en kleinere nesten.
  • Heterozygoty (en brede spreiding/gebruik van de genenpoule) is nodig voor een gezonde populatie van een ras

 Daarom adviseren genetisch specialisten ook:  

  • Probeer zo min mogelijk Lijders te fokken (gebruik in combinaties altijd 1 Vrij getest ouderdier)
  • Maar sluit geen honden uit voor de fok
  • Probeer de genenpoule van een ras zo breed en groot mogelijk te houden

Iedereen moet zich realiseren dat er ook geen enkele reden is voor "blinde paniek" over het bestaan van DM in het TsW ras!  Maar het is wel goed om nog veel meer TsW's op DM te laten testen. Alleen dan kunnen we zien hoe DM in het ras verspreid zit en kunnen we voorkomen dat er nog meer Lijders aan DM geboren worden!

 

    Verschil in nagels tussen voor en achterpoot

 

 


DM en research
Er is nog steeds veel onbekend over DM (waardoor het ontstaat, waarom krijgt niet iedere DM/DM hond fysieke verschijnselen krijgt, hoe het te voorkomen is, hoe het te genezen is etc.) Wereldwijd vindt er dan ook nog steeds veel DM onderzoek plaats.
Het is wel duidelijk dat er een nauwe relatie is tussen het optreden van het gemuteerde gen en het krijgen van fysieke problemen. En de wetenschappelijke aanname is dat er een of meer andere factoren (milieu of genetische) de uitbraak van fysieke DM veroorzaken.

Het DM onderzoek van de universiteit in Bern
Op dit moment is de belangrijkste focus van DM onderzoek in Bern het Hovawart ras. (Omdat zij van dit ras al veel bloedmonsters, veel documentatie over de DM status van de honden en een aantal biopten van alle weefsels van DM / DM honden hebben)

Zij zijn bereid om een zelfde project voor de TsW ras in de toekomst te starten. Maar daarom hebben zij eerst veel EDTA bloedmonsters van het TsW ras nodig, met goede informatie over de DM status van een hond en ook verschillende biopten!

Voor dit onderzoek hebben ze EDTA bloedmonsters nodig van N/N , N/DM en DM/DM geteste TsW’s. Met daarbij relevante informatie als: leeftijd, wel of geen fysieke problemen, en indien mogelijk een kopie van de testresultaten.
Zij kunnen dus ook EDTA bloedmonsters van nog niet op DM geteste honden gebruiken!

Van alle honden met fysieke DM problemen ontvangen zij ook graag foto's en filmpjes.

hier kun je het bloedafname formulier en de info hoe je de 5 ml EDTA bloed naar Bern kunt verzenden downloaden.
De aanvullende info en/of de kopie van de DM test kun je samen met het EDTA bloed en het bloedafname formulier naar Bern zenden.